องค์การอนามัยโลก รับรอง อย. ไทย มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล

องค์การอนามัยโลก รับรอง อย. ไทย มีมาตรฐานกำกับดูแลวัคซีนระดับสากล

logomain

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทย อยู่ในระดับที่ 3 (Maturity Level 3) ภายหลังการมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบการกำกับดูแลวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีน การกำกับหลังออกสู่ตลาด การตรวจประเมินมาตรฐาน โดยใช้การประเมินผ่านเครื่องมือ Global Benchmarking Tool (GBT) ที่มีมาตรฐานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศรับรอง อย. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านระบบควบคุมกำกับดูแลวัคซีนระดับประเทศตามมาตรฐานการเทียบเคียงระดับสากล (WHO Global Benchmarking) ซึ่งหมายถึงระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทยมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด มีเสถียรภาพและมีการบูรณาการการทำงานอย่างเเป็นระบบ

การที่ อย. ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกำกับดูแลดูแลวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก เป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผลส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญของระบบการกำกับดูแลวัคซีนของประเทศไทย ซึ่ง อย. จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :