ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบผ่าน "ตู้บุญเติม" เข้าเช็กสิทธิอีกครั้งในสัปดาหน้า

ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบผ่าน "ตู้บุญเติม" เข้าเช็กสิทธิอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

logomain

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันที่ 22 ก.ย.64 และวันที่ 23 ก.ย. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ซึ่งได้รับเงินเยียวยา รอบที่ 1 ไปแล้ว จะได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนอีกคนละ 5,000 บาท ทยอยโอนเข้าพร้อมเพย์วันแรก 2 ล้านคน และวันนี้อีก 1.95 ล้านคน รวม 2 วันโอนครบจำนวนเกือบ 4 ล้านคน โดย 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สงขลา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ นำสมุดบัญชีธนาคารไปอัพเดทเพื่อตรวจเช็คการรับเงินเยียวยาดังกล่าว 

สำหรับกรณีที่มีประชาชนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เมื่อไปตรวจสอบสิทธิในครั้งแรก พบระบบขึ้นสีเขียวมีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ภายหลังระบบแจ้งไม่ได้รับสิทธินั้น สาเหตุดังกล่าวเกิดจากรหัสของตู้บุญเติมขัดข้อง ทำให้ผู้สมัครประกันสังคม มาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบนอกพื้นที่สีแดงเข้ม แต่ระบบแจ้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด ทำให้เมื่อตรวจสอบสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมไปด้วย 

สำนักงานประกันสังคมจึงระงับข้อมูลของผู้สมัคร มาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมก่อน ล่าสุดพบว่า มีข้อมูลผู้สมัคร มาตรา 40 ที่เข้าเงื่อนไขได้รับเงินเยียวยาประมาณ 1.9 แสนคนในพื้นที่สีแดงเข้ม ส่วนอีก 4,000 คน ไม่ได้รับสิทธิเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถนำข้อมูลขึ้นระบบให้ตรวจสอบสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ภายในสัปดาห์หน้า

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :