ศบค. ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด

ศบค. ขอความร่วมมือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เน้นย้ำมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด

logomain

นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน วันนี้แม้กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลง แต่วันนี้ กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,455 ราย และเป็นจังหวัดเดียวที่มีติดผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 ราย ส่วนรายงานผู้ติดเชื้อที่พบเป็นคลัสเตอร์ พบว่า งานประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมาพบคลัสเตอร์บ่อยครั้ง เช่น งานศพ งานเกษียณอายุราชการ งานมุทิตาจิต เทศกาลกินเจ จึงอยากขอความร่วมมือให้ลดกิจกรรมบางส่วน ที่มีการรวมตัวกันอย่างหนาแน่น เว้นระยะห่าง หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ส่วนพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขั้นตอนจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องนำรายละเอียด ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไปปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลา ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ และคาดว่า วันที่ 1 ตุลาคม  ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เสนอแผนเปิดพื้นที่ต่างๆ ซึ่งที่ประชุม ศปก.ศบค. รับทราบและจะกำหนดแผนการพิจารณาต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ถือว่าดำเนินการได้ดี ขั้นตอนต่อไปพื้นที่อื่นๆ ที่จะเปิดตามมา รวมถึงกรุงเทพฯ sandbox ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้เปิดวันที่ 1 พฤศจิกายน  แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยในส่วนของกรุงเทพฯ ต้องการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ก่อน ซึ่งคาดว่า น่าจะฉีดได้ครบประมาณเดือนตุลาคมนี้

นพ.เฉลตสรร เน้นย้ำ การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยจะมีข้อความ sms ติดต่อกลับ ส่วนผู้ที่จองวัคซีนยี่ห้ออื่น(โมเดอร์นา) สามารถฉีดเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้  

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :