มั่นใจ สามารถเปิดประเทศได้ตามแผน 120 วัน

มั่นใจ สามารถเปิดประเทศได้ตามแผน 120 วัน

logomain

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความพร้อมในการเปิดประเทศตามแผน 120 วันของรัฐบาลว่า ในขณะนี้ ทุกอย่างดำเนินการได้ตามแผน เชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างแน่นอนโดยระบุถึงการกระจายวัคซีน ศักยภาพในการฉีดวัคซีน ของระบบสาธารณสุขไทยมีความสามารถฉีดได้ถึงวันละ 900,000 โดสต่อวัน ทำให้เกิดภูมิต้านทานหมู่เพิ่มขึ้นและทำให้การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินตามสถานการณ์อยู่ตลอดเพื่อเสนอพิจารณามาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม เพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย 

ในส่วนของมาตรการการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 29 กันยายน 2564 วัคซีนล็อตแรก จะเดินทางมาถึงประเทศไทยและทะยอยจนครบ 30,000,000 โดส ภายในปีนี้ โดยในระหว่างนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและโรงเรียน ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ วัคซีนให้กับบุตรหลานของตนเอง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวอีกว่า ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพิจารณา ความเป็นไปได้ในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีความสำคัญจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :