เปิดช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ส่งต่อข้อมูลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเอง เยียวยาจิตใจกลุ่มผู้ป่วยโควิด คนใกล้ชิด

เปิดช่องรายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ส่งต่อข้อมูลสุขภาพ วิธีดูแลตัวเอง เยียวยาจิตใจกลุ่มผู้ป่วยโควิด คนใกล้ชิด

logomain

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community isolation ยังมีจำนวนมาก ที่สำคัญสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเชื้อมีอัตราการติดเชื้อสูง เนื่องจากต้องสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล เครียด 

สสส.จึงเร่งหารือกับ กลุ่มคนตัว D และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการ “เพื่อนกันวันติดโควิด .. สื่อฟื้นฟูสุขภาวะผู้ป่วยและคนใกล้ชิดในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” โดยพัฒนาช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ความรู้สึกเป็นเพื่อน มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันกำลังใจ โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาด้วยระบบ Home-Community isolation และสมาชิกในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้อ

รายการ “เพื่อนกัน วันติดโควิด” ออกทุกวัน เริ่ม 6 กันยายนนี้ไปจนถึง 31 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-21.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดและรับชมย้อนหลังผ่านทาง AIS PLAY วิดีโอแพลตฟอร์มของ AIS ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIS PLAY ได้ที่ Apple App store, Google Play Store, ทางโทรทัศน์ กล่องรับสัญญาณ AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Apple TV และเว็บไซต์ aisplay.ais.co.th หรือสามารถติดตามที่ Facebook แฟนเพจ HomeIsolationFriends และYoutube เพื่อนกันวันติดโควิด โดยมีเป้าหมายเข้าถึงคนไทยทุกคน

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :