ฉีดวัคซีนทางใจ ตนเอง ชุมชน ที่ทำงาน

ฉีดวัคซีนทางใจ ตนเอง ชุมชน ที่ทำงาน

logomain

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในช่วงสถาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า กรมสุขภาพจิต มีเครื่องมือในการประเมินสุขภาพจิตประชาชนคือ mental Health Check In ทางเว็ปไซต์กรมสุขภาพจิต ที่ผ่านมามีประชาชนกว่าล้านคนที่เข้ามาใช้เครื่องมือนี้ประเมินสภาวะจิตใจตนเองแล้ว พบจำนวนนี้ประมาณ 8% มีความตึงเครียดสูง และพบอัตราพอกันที่เกิดภาวะซึมเศร้าและคิดทำร้ายตัวเอง ซึ่งสาเหตุการเกิดภาวะดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็น 3 สาเหตุหลักเกิดความเครียดมากขึ้นคือ กลัวการติดเชื้อโควิด  การต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่และผลกระทบเศรษฐกิจ รายได้ลดลง 

ชวนประชาชนที่รู้สึกตัวเองหรือคนรอบข้างมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะซึมลง เก็บตัว หรือโมโหง่ายกว่าปกติ สามารถเข้าไปประเมินสุขภาพใจตัวเอง รวมถึงรับคำแนะนำที่เหมาะกับระดับความเครียดของตนเองได้โดยใช้ mental Health Check In หรือจะโทรหาสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 หรือจะเข้าไปที่ Facebook 1323 หรือแม้แต่ติดต่อสายด่วนอื่นๆ ในสถานการณ์โควิด ก็มีการเชื่อมโยงกับทีมดูแลสุขภาพจิตคอยจับสัญญาณความเครียด หากเจอจะส่งต่อมาให้ทีมสุขภาพจิตดูแลต่อ 

ในสถานการณ์โควิด -19 ขอทุกคนฉีดวัคซีนทางใจ ทั้งระดับบุคคล ด้วยการเติมกำลังใจให้ตัวเองไม่ว่าจะด้วยการยิ้ม ดึงมุมมองด้านบวกเข้ามาหาตัวเอง ระดับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด พยายามเปิดโอกาสให้คนเครียดได้พูดคุยระบายความรู้สึก เพื่อให้เค้ารู้สึกว่ามีคนรับฟังและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว อีกทั้งการระบายความคิดและความรู้สึกจะเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยในตัว ทำให้สามารถตั้งหลักแล้วกลับมารับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น

ส่วนวัคซีนใจระดับชุมชน หรือที่ทำงาน คอยสังเกต ช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นการเติมวัคซีนใจให้กันได้ กำลังใจหริอวัคซีนใจ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาในสถานการณ์นี้ ไม่เพียงแต่ประชาชนทั่วปเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ก็ต้องการกำลังใจและพบว่าการทำงานหนักทำให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียด ก็มีการเปิดสายดูแลจิตใจแยกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถคุยกับทีมสุขภาพจิตได้

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะแนนโหวต :