นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ สอดรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ สอดรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงานต้นแบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรูปแบบเสมือนจริง ผ่านระบบ Video Conference ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ประเทศไทยจะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพลังงานที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานน้ำ ซึ่งหลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 เช่นเดียวกับแผนพลังงานแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวแสดงความยินดี สำหรับการเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบ  Semi Solid ที่มีความทันสมัยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย รักษาจุดยืนความเป็นผู้นำฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของอาเซียนและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า แม้จะเจอสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยยังต้องเดินหน้าไปสู่รายได้ที่เพียงพอ มีรายได้สูงด้วยนวัตกรรม มั่นใจว่าประเทศไทยจะมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยคะแนนโหวต :