นายกฯ ตรวจเข้มระบบขนส่ง ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการเดินทาง ผลักดัน Tourism Hub

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า "PRD PRDSOCIAL SOCIAL แนมนนะารันดิ อ ยกระดับขนส่ง อำนวยความสะดวกการเดินทาง อำนวย ผลักดัน Tourism Hub fooo กรมประชาสัมพันธ์."

นายกฯ ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งหมอชิต 2 เช็คความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ เผยให้คะแนน 8/10

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้ตรวจติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ดังนี้

• การพัฒนาสถานีขนส่งฯ และการปรับปรุงชานชาลาจุดจอดสำหรับรถโดยสาร (ขาเข้า - ขาออก) บริเวณชานชาลาที่ 1 และ 2

• การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การเพิ่มเก้าอี้พักคอย ห้องน้ำ ความพร้อมของไฟส่องสว่าง บริเวณภายในห้องโถงสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 1

• การเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอย่างไร้รอยต่อ บริเวณจุดให้บริการรถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ ขสมก.

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้เข้มงวดในการตรวจสภาพร่างกาย ตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถโดยสารก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และอยากให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อให้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) มีความสะอาดอยู่เสมอ โดย นายกฯ ได้ให้คะแนนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 8 เต็ม 10 คะแนน

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาล

นายกฯ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนเพื่อให้เดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์นโยบาย “สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์และให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับบริการที่ดี

คค. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และการวิ่งรถเปล่า ใน วันที่ 11 - 17 เม.ย.

กระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. กำชับให้ผู้ขับรถขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและไม่ขับรถเกินชั่วโมงทำงานตามที่กฎหมายกำหนด

2. ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง

3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์

4. ผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเองให้ติดตาม การใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด

5. สำหรับผู้ประกอบการที่ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้วางแผนการรับ - ส่งสินค้าให้ไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น

ที่มา : PRD4 News


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar