สาธารณรัฐเช็กสนใจร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์กับไทย เห็นพ้องเดินหน้า FTA ไทย - อียู ให้เสร็จตามแผน

สาธารณรัฐเช็กสนใจร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์กับไทย เห็นพ้องเดินหน้า FTA ไทย - อียู ให้เสร็จตามแผน

สาธารณรัฐเช็กสนใจร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์กับไทย เห็นพ้องเดินหน้า FTA ไทย - อียู ให้เสร็จตามแผน

นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยผลการหารือกับนายปาเวล ปีเตล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยว่า เช็กสนใจร่วมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์กับไทย เพื่อดึงดูดให้บริษัทยานยนต์ของเช็กเข้ามาลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วในอินเดีย เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยบริษัทที่กำลังจะเข้ามาลงทุนในไทยคือ บริษัท สโกด้า (เครือโฟล์คสวาเกน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์ EV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ EV ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของไทยด้วย

นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่า การเจรจาความตกลง FTA ไทย - สหภาพยุโรป จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม FTA ดังกล่าว ถือเป็นความตกลงที่มีมาตรฐานสูง ไทยจึงขอให้เช็กช่วยสนับสนุนการเจรจาให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยแม้ความตกลงจะมีรายละเอียดมากและอาจต้องใช้เวลาปรับตัวในช่วงเริ่มต้น แต่เมื่อผ่านไปได้จะเกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและนักลงทุนเป็นอย่างมาก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar