"เศรษฐา” ยืนยัน ไม่เก็บภาษหุ้นตลอด 4 ปี .

"เศรษฐา” ยืนยัน ไม่เก็บภาษหุ้นตลอด 4 ปี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "SET 193 216 213 High 1,551.01 (+5.87) Val(M) Low 1,542.31 (-2.83) Vol(K) NNT 1,556.00 1,552.00 20,812.03 5,725,810 1,548.00 1,545.14 1,540.00 10 2M 11 12 1M ® thainews.prd.go.th ยัน ไม่เก็บภาษีหุ้นตลอด 4ปี สำนักข่าว กรมประชา nnthotnews nnt_thainews"

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลนี้จะไม่มีการพิจารณาจัดเก็บ"ภาษีขายหุ้น" ตลอดวาระทำงาน 4 ปีแน่นอน ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงการลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศ โดยเตรียมเข้าพบผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ที่สนใจลงทุนในไทยหลายๆ บริษัท เพื่อกระตุ้นการลงทุน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ทั้ง ไมโครซอฟท์, กูเกิล ,เอสเต้ ลอเดอร์ , เทสล่า เพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในไทย เสนอศักยภาพของไทยที่เหนือประเทศคู่แข่ง โดยรัฐบาลจะกำหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุน นอกจากนี้จะไม่มีการพิจารณาจัดเก็บภาษีขายหุ้นตลอดวาระทำงาน 4 ปี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar