ทอท. ขานรับนโยบาย Visa Free ชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน

ทอท. ขานรับนโยบาย Visa Free ชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน

img-slide

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวถึงมาตรการรองรับนโยบายเร่งด่วนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวของรัฐบาลว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ออกนโยบาย Visa Free ชั่วคราวให้นักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 5 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นนั้น

ขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียม Slot การบินเพิ่มเติม โดยประสานงานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด Slot การบินรองรับเที่ยวบินช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของไทย เพื่อให้สายการบินจีนสามารถเพิ่มเที่ยวบินสู่ประเทศไทยได้มากที่สุด ทั้งปัจจุบันมี Slot ที่ว่างจากสายการบินอื่นคืนกลับมาและ Slot ที่จัดเพิ่ม คาดว่าจะมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 15 รวมถึงการเจรจากับกองทัพอากาศในการขอเพิ่ม Slot ด้วย

ทางด้าน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการจราจรทางอากาศในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่า มีปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 64,973 เที่ยวบิน ประกอบด้วย เที่ยวบินภายในประเทศ 26,466 เที่ยวบิน เที่ยวบินระหว่างประเทศ 31,276 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าและอื่นๆ 7,231 เที่ยวบิน สำหรับปริมาณเที่ยวบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ยังมีปริมาณสูงกว่าทุกแห่ง ที่ 16,730 - 26,745 เที่ยวบิน ขณะที่ส่วนภูมิภาค ท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงมีปริมาณเที่ยวบินสูงกว่าทุกแห่งที่ 7,471 เที่ยว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar