อธิบดีกรมบัญชีกลางสนองนโยบายแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เชื่อช่วยสภาพคล่องดีขึ้น เตรียมปรับระบบรองรับ และหารือสถาบันการเงินกรณีข้าราชการมีภาระการจ่ายหนี้ 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้ระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับเงินเดือนที่ออก

อธิบดีกรมบัญชีกลางสนองนโยบายแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เชื่อ ช่วยสภาพคล่องดีขึ้น เตรียมปรับระบบรองรับและหารือสถาบันการเงินกรณีข้าราชการมีภาระการจ่ายหนี้ 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้ระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับเงินเดือนที่ออก

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "NNT คุย "เจ้าหนี้" ปรับระบบจ่าย เด้งรับ "จ่ายเงินเดือน 2 รอบ" thainews.prd.go.th สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางพร้อมรับนโยบายจากรัฐบาลกรณีมีแนวคิดแบ่งการจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็น 2 ครั้งต่อเดือน โดยกรมฯ จะต้องไปปรับระบบรองรับ พร้อมกับหารือร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ของข้าราชการ เพื่อหาแนวทางการการแบ่งจ่ายหนี้ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือนดังกล่าว

“เราพร้อมรับนโยบายและเห็นด้วยว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ข้าราชการมีแคชโฟลว์ที่ดีมากขึ้น ซึ่งหลังจากนี้ เราต้องไปดูแนวทางการปรับระบบการจ่ายเงินเดือนและหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ต่างๆเพื่อให้การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายหนี้ของข้าราชการสอดคล้องกับการจ่ายเงินเดือน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar