"พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” ประกาศ หวนแจก “แท็บเล็ต“ "ครู-นักเรียน” ทั่วประเทศ

"พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ” ประกาศ หวนแจก “แท็บเล็ต” “ครู-นักเรียน” ทั่วประเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ ‎2 คน และ ‎ข้อความพูดว่า "‎NNT Aو කමම വu แจก "แท็บเล็ต" "ครู-นักเรียน"ทั่วประเทศ นัก "ครู- "ทั่วประเทศ thainews.prd.go.th สำนักข่าว กรมประชาสั nnthotnews nnt_thainews‎"‎‎

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" โดยพล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายว่า มีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น (โยกย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมด้วยความโปร่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง) แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดหาอุปกรณ์สอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 แท็บเล็ต) นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (หนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ต) หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

ระบบแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต การจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับใบประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ การจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar