รากฟันเทียมฝีมือคนไทย ถูกกว่านำเข้ากว่า 10 เท่า พร้อมใช้รักษาผู้สูงวัยสิทธิบัตรทอง

รากฟันเทียมฝีมือคนไทย ถูกกว่านำเข้ากว่า 10 เท่า พร้อมใช้รักษาผู้สูงวัยสิทธิบัตรทอง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "NNT สำเร็จ! รากฟันเทียมฝีมือคนไทย พร้อมใช้ใน 'บัตรทอง' ® thainews.prd.go.th สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

อีกหนึ่งความสำเร็จของนักวิจัยไทย เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทำวิจัยเพื่อผลิตรากฟันเทียมจากฝีมือคนไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.มหิดล และ ม.เชียงใหม่ ที่ผลิตและทดลองจนได้ผลเป็นอย่างดี และได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากทุกองค์กรด้านทันตกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก

รากฟันเทียมนี้ มีชื่อรุ่นว่า PRK ย่อมาจากคำว่า พระรามเก้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดริเริ่มโครงการที่มาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยราษฎร และมีพระประสงค์ให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเฉพาะกับการได้รับรากฟันเทียมอย่างเท่าเทียม

ขณะนี้ สามารถผลิตรากฟันเทียมได้ปีละ 100,000 ชิ้น ซึ่งไทยถือเป็นประเทศที่ 2 ในทวีปเอเชียที่ผลิตรากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้งานได้เองถัดจากประเทศเกาหลีใต้ ที่สำคัญราคาถูกกว่านำเข้าถึงกว่า 10 เท่า หรือเพียงชิ้นละ 3,000 บาท จากชิ้นละ 40,000 - 50,000 บาท

ปัจจุบัน สปสช. ได้บรรจุให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ผ่านการวินิจฉัยจากทันตแพทย์ว่าควรได้รับรากฟันเทียม จะได้รับการรักษาทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาช่องปาก สุขภาพฟันที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ได้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีมากขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar