รับเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกรกว่า 120,000 ซอง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ

รับเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกรกว่า 120,000 ซอง ที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่งทั่วประเทศ

img-slide

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พริก มะเขือเปราะ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง คะน้า และกวางตุ้ง ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ตรงตามสายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ต้นแข็งแรง มีความทนทาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

โดยโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เป็นโครงการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสำรองเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผักพืชอาหาร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพภายในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชนสำหรับเกษตรกรที่สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร สามารถขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 ศูนย์ โดยจัดเตรียมให้บริการไว้ศูนย์ละ 12,000 ซอง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar