ชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินภายใน8 กุมภาพันธ์นี้

ชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 17 ธ.ก.ส. เตรียมโอนเงินภายใน 8 กุมภาพันธ์นี้

img-slide

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 17 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้เกือบทุกชนิดข้าว ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 341.19 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,459.04 บาท สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

สำหรับในงวดที่ 1 - 16 ที่ผ่านมา ได้จ่ายส่วนต่างแล้ว จำนวน 2.59 ล้านครัวเรือน วงเงิน 7,845.40 ล้านบาท ขณะที่ ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละพันบาท) ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว กว่า 4.62 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,859.73 ล้านบาท หากเกษตรกรพบปัญหาในการรับเงินชดเชยดังกล่าว ขอให้ติดต่อกับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar