กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือประเทศญี่ปุ่น ชู 3 ประเด็นหลัก เสริมสร้างระบบเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงตลาดส่งออกในภูมิภาค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือประเทศญี่ปุ่น ชู 3 ประเด็นหลัก เสริมสร้างระบบเกษตรและอาหาร เชื่อมโยงตลาดส่งออกในภูมิภาค

img-slide

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับนายอัตสึชิ โนนากะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรในมิติต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับภูมิภาค การอำนวยความสะดวกตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ตลอดจนกรอบความร่วมมือในสถานการณ์วิกฤตคับขัน

ประเทศไทยหยิบยกประเด็นหารือใน 3 เรื่อง ได้แก่ การผลักดันการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารและปัจจัยการผลิต สนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นรูปธรรม และเร่งรัดกระบวนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนำเข้ามังคุดของไทยและส้มของญี่ปุ่น และการเปิดตลาดสินค้าเกษตรรายการใหม่ ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งของไทยและข้าวกล้องของญี่ปุ่น เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรได้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ถือว่าการหารือร่วมกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของทั้ง 2 ประเทศ ที่จะได้ต่อยอดแนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันในเชิงลึกยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมขยายความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคให้ยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar