สอศ.ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station ส่งเสริมใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด รองรับสัญจรเส้นทางภาคอีสานสู่ภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC

สอศ.ตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station ส่งเสริมใช้ยานยนต์พลังงานสะอาด รองรับสัญจรเส้นทางภาคอีสานสู่ภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC

img-slide

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดป้ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) EV station และอาคารหอประชุมบารมี ณ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความสําคัญในการผลักดันประเทศ รองรับความต้องการของผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดในประเทศไทย จึงจัดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station ขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย ในการลดมลพิษทางอากาศ และให้ความสำคัญในการใช้พลังงานหมุนเวียน ตามนโยบาย Big Rock ของรัฐบาลแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป สนองนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม First S - Curve ในหัวข้อยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงด้านยานยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับผู้เรียนให้เกิดทักษะที่ตรงตามความต้องการ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ รองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น 300 % โดยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station ร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็น 2 สถานีชาร์จ หัวชาร์จระบบ DC และ AC ตามมาตรฐาน ขนาดชาร์จ 50 กิโลวัตต์ จัดตั้งขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับการสัญจรของประชาชนตามเส้นทางหลวงหมายเลข 331 และหมายเลข 304 เส้นทางภาคอีสานสู่ภาคตะวันออกในเขตพื้นที่ EEC

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม เป็นหนึ่งในสถานศึกษาในสังกัด สอศ. นำร่องด้านรถไฟฟ้ายานยนต์สมัยใหม่ 51 แห่งทั่วประเทศ โดยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station พร้อมเปิดให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น อย่างเต็มรูปแบบ 24 ชั่วโมง และบริการฟรี 10 กิโลวัตต์แรก ยังมีร้าน Phanom cafe cup ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ให้บริการเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ นับเป็นภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ด้านการบริการประชาชน และเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar