กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ เจลล้างมือ กระดาษ และไก่ เป็นสินค้าควบคุม อีก 1 ปี

กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบให้ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ เจลล้างมือ กระดาษ และไก่ เป็นสินค้าควบคุม อีก 1 ปี

img-slide

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2566 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ กระดาษรีไซเคิล และไก่ รวมทั้งเนื้อไก่ โดยจะต่ออายุเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 - 24 มกราคม 2567

ทั้งนี้ ปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีสินค้า 51 รายการ และบริการ 5 รายการ ซึ่งสินค้า 5 รายการดังกล่าวข้างต้น จะหมดอายุวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงมีมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี โดยส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar