รัฐบาล ย้ำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นำมาลดหย่อนภาษี ผ่านมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 โดยต้องขอใบกำกับภาษี

รัฐบาล ย้ำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ นำมาลดหย่อนภาษี ผ่านมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 โดยต้องขอใบกำกับภาษี

img-slide

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 เพื่อรักษาการบริโภคในประเทศ โดยกำหนดให้ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูป ทั้งรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt (e-Tax) ของกรมสรรพากร ไปหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ

มาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566 กรมสรรพากรได้ขยายให้นำค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีได้ โดยค่าใช้จ่ายน้ำมัน จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะให้สิทธิแก่ผู้จ่ายเงินค่าน้ำมันแม้จะใช้รถยนต์ของผู้อื่น โดยไม่ยึดเรื่องทะเบียนรถยนต์

ผู้เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน จะต้องเก็บใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ไม่เกิน 30,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบกระดาษหรือรวมยอดกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากซื้อสินค้าหรือค่าบริการผ่านออนไลน์ ไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กำกับเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม RD CALL CENTER โทร.1161

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :