รถไฟ “ลาว-จีน” อีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออก นำเข้าสินค้า ของจีนและไทย

ถไฟ “ลาว-จีน” อีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออก นำเข้าสินค้า ของจีนและไทย

img-slide

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างลานตรวจจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ที่ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จและผ่านการตรวจรับจากหน่วยศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) แล้ว และล่าสุด GACC ได้มีการประกาศในบัญชีรายชื่อสถานที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้าในเว็บไซต์แล้ว ส่งผลให้ด่านรถไฟโม่ฮานมีความพร้อมในการตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้าได้ตามระเบียบที่กำหนดของ GACC ทุกประการ

คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปมณฑลยูนนาน มีกำหนดจัดพิธีเปิดลานจำเพาะสินค้าผลไม้ ณ ด่านรถไฟโม่ฮาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีของการเปิดใช้บริการของรถไฟลาว-จีน ถือเป็นสัญญาณที่ดี และเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนและไทย เพราะเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการขนส่งทางรางที่จะช่วยให้ต้นทุนลดต่ำลงและมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยเพิ่มปริมาณการค้าสองทางระหว่างไทย-จีนให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยควรเร่งวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ กับบริษัทผู้นำเข้าและบริษัทโลจิสติกส์ เพื่อยืนยันเรื่องกฎระเบียบการนำเข้าและความชัดเจน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน-ลาวอย่างคุ้มค่า

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar