WHO เปลี่ยนชื่อ "โรคฝีดาษลิง" เป็น "mpox" เหตุไวรัสพบได้ในสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะลิง‼

WHO เปลี่ยนชื่อ "โรคฝีดาษลิง" เป็น "mpox" เหตุไวรัสพบได้ในสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะลิง‼

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

WHO หรือ องค์การอนามัยโลก ประกาศเปลี่ยนชื่อโรคฝีดาษลิง (monkeypox) เป็น "mpox" (การใช้ชื่อ “เอ็มพอกซ์” Mpox แทนชื่อ “มังกีพอกซ์” Monkeypox หมายถึงโรคฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานร) เพื่อขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าโรคดังกล่าวมีสาเหตุมาจากลิงเท่านั้น เนื่องจากไวรัสชนิดนี้พบได้ในสัตว์หลายชนิด และมักพบในสัตว์ฟันแทะเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีการใช้ชื่อ "โรคฝีดาษลิง" monkeypox และ "mpox" ควบคู่กันในปีหน้า ขณะที่จะมีการลดการใช้ชื่อ "โรคฝีดาษลิง"

ทั้งนี้ WHO ระบุว่า ได้รับคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ "โรคฝีดาษลิง" หลังเกิดความกังวลจากหลายฝ่ายว่าอาจเป็นการตีตรา และเกิดปัญหาเหยียดเชื้อชาติขึ้นได้ หลังจากคนติดเชื้อฝีดาษลิงไปแล้วนับพันคน ในกว่า 100 ประเทศ (ทั้งใน-นอกพื้นที่โรคประจำถิ่น)

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :