กรมชลประทาน เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ย้ำเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน เดินหน้าส่งน้ำตามแผนฯฤดูแล้งอย่างเพียงพอ ย้ำเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคใต้อย่างใกล้ชิด

img-slide

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 63,841 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 84 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ 39,883 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านการจัดสรรน้ำช่วงแล้งปีนี้ ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศไว้รวม 27,685 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้ว 3,073 ล้าน ลบ.ม. หรือ 12% ของแผนฯ ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการจัดสรรน้ำไว้ตามแผน 9,100 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 530 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งยังเป็นไปตามแผนฯที่วางไว้

ทั้งนี้ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จะเข้าสู่การบริหารจัดการน้ำในช่วงแล้งปีนี้ จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ระดับตลิ่ง เร่งเข้าสำรวจฟื้นฟูอาคารชลประทาน ระบบส่งน้ำต่างๆ ให้สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกตามปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งที่ยังมีน้ำท่วมขัง ให้เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด เพื่อไม่ให้กระทบกับการปรับปฏิทินการเพาะปลูกในฤดูนาปีหน้าต่อไป

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลซียและภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวัน 7 ธันวาคม 2565 นี้ จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะเกิดน้ำล้นตลิ่ง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่าจากสถานีวัดน้ำอย่างใกล้ชิด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar