เร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คาดประกาศผลได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566

เร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 คาดประกาศผลได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566

img-slide

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการเปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทั้งสิ้นกว่า 22,290,000 คน โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ จำนวนกว่า 9,660,000 คน และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน จำนวน 12,630,000 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้าย และจากนี้ เป็นขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรายบุคคลและกรณีมีคู่สมรส

สำหรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น ตรวจสอบรายได้รายบุคคล รายได้ครัวเรือนรวมแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท การตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ดิน การตรวจสอบวงเงินกู้ที่ไม่ควรมี ยกเว้นกู้เพื่อซื้อรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และการมีบัตรเครดิตหรือไม่ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วและประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยบัตรเก่ายังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงเดือนที่ประกาศใช้สิทธิ์บัตรใหม่

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คุณสมบัติผ่านและได้รับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องยืนยันตัวตนที่ธนาคารตามที่กำหนด เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรอบใหม่นี้จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการเดิม ส่วนการประกาศผลและการใช้บัตรจะประกาศชัดเจนอีกครั้ง พร้อมย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้จะทำให้ทราบข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะมีการเปิดลงทะเบียนปีละครั้ง ซึ่งสามารถรอลงทะเบียนในปีต่อไปได้

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :