พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ชูศักยภาพส่งออก 10 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 9.1 สร้างมูลค่ากว่า 8.32 ล้านล้านบาท

พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ชูศักยภาพส่งออก 10 เดือนแรก ขยายตัวร้อยละ 9.1 สร้างมูลค่ากว่า 8.32 ล้านล้านบาท

img-slide

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงภาพรวมการส่งออกของไทยเดือนตุลาคม 2565 และ 10 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า การส่งออกของไทยเดือนตุลาคม สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 801,273 ล้านบาท ประกอบกับ 10 เดือนแรกของปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.1 สร้างมูลค่า 8,325,091 ล้านบาท เป็นผลมาจากสินค้าเกษตร ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.3 สร้างมูลค่า 777,212 ล้านบาท สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 22.6 สร้างมูลค่า 665,537 ล้านบาท และสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.8 สร้างเงินให้ประเทศ 6,528,647 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกที่ยังหนุนการส่งออกของประเทศไทย เนื่องจากค่าเงินบาทที่ยังอ่อนตัว ทำให้ประเทศไทยมีตลาดใหม่ที่ยังขยายตัวได้ดี เช่น ซาอุดีอาระเบีย เป็นตลาดใหม่ที่สามารถทำตัวเลขได้ดี รวมถึงตลาดตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร เป็นต้น

ขณะที่ การประเมินภาพรวมปีที่แล้วเศรษฐกิจโลก ขยายตัวร้อยละ 6 แต่ปีนี้แนวโน้มจะขยายตัวร้อยละ 3.2 และปีหน้าร้อยละ 2.7 ตามลำดับ อีกทั้งมาตรการซีโร่โควิดประเทศจีนยังไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง รวมถึงดัชนีการผลิตหรือ PMI ของคู่ค้าสำคัญของประเทศไทย ลดลงต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน หรือสหภาพยุโรป ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเร่งหารือเตรียมการรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว

นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าภาพรวมทั้งหมดของการส่งออกปี 2565 จะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการประมาณการร่วมกับภาคเอกชน ยังมั่นใจว่าเกินเป้าการส่งออกปี 2565 กำหนดไว้ร้อยละ 4 คาดว่า จะเพิ่มเกือบหนึ่งเท่าตัวและมูลค่าตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 9 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มจะเกินกว่า 9 ล้านล้านบาท

ด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีมูลค่าส่งออกขยายตัวลดลงร้อยละ 0.2 และ 10 เดือนแรก ขยายตัวลดลงร้อยละ 0.7 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการส่งออกสินค้าสำคัญไปมาเลเซีย เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่ยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิบและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก รวมทั้งยางพาราเมื่อโควิดคลี่คลายความต้องการใช้น้ำยางไปผลิตถุงมือยางลดลง 10 เดือนแรก ประกอบกับการค้าผ่านแดน ที่มีการขยายตัวลดลงเป็นผลมาจากประเทศไทยมีการส่งออกทางเรือและทางอากาศมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การส่งออกผ่านการค้าชายแดนและผ่านแดน ได้ตั้งเป้าจะขยายตัวร้อยละ 5 ขณะที่ 10 เดือนแรกมีการขยายตัวร้อยละ 17.6 เป็นผลมาจากการเร่งรัดการเปิดด่านประสบความสำเร็จ ซึ่งประเทศไทยมีด่านกับประเทศเพื่อนบ้าน 97 ด่าน เปิดได้แล้ว 63 ด่าน และกำลังเปิดรอประเทศเพื่อนบ้านตอบรับอีก 8 ด่าน หากสำเร็จจะทำให้การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนคล่องตัวเพิ่มขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :