ขับเคลื่อนแผนป้องกันปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง หมอกควัน 3 พื้นที่หลัก

ขับเคลื่อนแผนป้องกันปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง หมอกควัน 3 พื้นที่หลัก

img-slide

นางสาว ศิวพร รังสิยานนท์ โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากฝนที่ตกลงในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้อย่างมาก แต่ในพื้นที่เสี่ยงได้ดำเนินการตามแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แบ่งเป็นพื้นที่เมือง พื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร โดยแจ้งแผนปฏิบัติไปยังหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการเฝ้าระวังปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต้นปี 2566 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เน้นควบคุมค่าฝุ่นละออง และปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมนำการคาดการณ์เชิงสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการวางแผนควบคุมแหล่งกำเนิด ซึ่งคาดว่าปีนี้ มีแนวโน้มอากาศแห้งแล้งและมีฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงเร่งควบคุมการดำเนินการตามแผนทั้ง 3 พื้นที่อย่างเข้นข้น

นอกจากนี้ ยังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนตามข้อตกลงอาเซียน และการป้องกันไฟป่า วัสดุทางการเกษตรโดยเน้นขอความร่วมมือจากประชาชนแทนบทลงโทษทางกฎหมาย รณรงค์พื้นที่เกษตรปลอดการเผา มีโครงการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตร และการลงทะเบียนเผาในที่โล่งผ่านเกษตรจังหวัดและหน่วยงานท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อลดแหล่งกำเนิด PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar