รัฐบาลเร่งแก้หนี้สินครัวเรือน ลดภาระหนี้ประชาชนรายย่อย พร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมหนี้สินทุกกลุ่ม

รัฐบาลเร่งแก้หนี้สินครัวเรือน ลดภาระหนี้ประชาชนรายย่อย พร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมหนี้สินทุกกลุ่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "NNT TmA ONIT ₩ thainews.prd.go.th รัฐบาลเร่งแก้หนี้สินครัวเรือน ลดภาระหนี้ประชาชนรายย่อย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nthotnews nnt_thainews"

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระหนี้สิน ด้วยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละกลุ่มของลูกหนี้ที่เป็นประชาชนรายย่อย

โดยการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ครั้งที่ 3/2565 ได้หารือถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ กยศ. ซึ่งพบว่ามีผู้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ 3.4 แสนราย โดย กยศ. อยู่ระหว่างทำระบบรองรับการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุด สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. กยศ. ฉบับใหม่แล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ซึ่งจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะบังคับใช้ ให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ยและคิดค่าปรับผิดนัดชำระ

ประเด็นหนี้ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูและข้าราชการตำรวจ พบว่าแก้ไขหนี้สินสำเร็จแล้ว ร้อยละ 64

ส่วนประเด็นหนี้บัตรเครดิต ได้ลดดอกเบี้ยผ่านคลินิกแก้หนี้และทางธนาคารออมสินได้มีโครงการ “บ้านดี หนี้เบา” รวมหนี้ระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ทางด้านธนาคารอิสลาม ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีบัตรเครดิต วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทสำหรับผู้ที่มีหลักประกัน และ 1 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักประกัน  ขณะที่การทบทวนโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย มาตรการคุ้มครองลูกหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางและกลไกในการสนับสนุนการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนความเสี่ยงของลูกหนี้ที่แท้จริง เพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :