ประกันสังคม ยัน การลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน ไม่กระทบผู้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ

ประกันสังคม ยัน การลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน ไม่กระทบผู้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "NNT A ลดเงินสมทปประกันสังคม ไม่กระทบผู้ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญชราภาพ thainews.prd.go.th สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีวานนี้ (20 ก.ย.) ที่เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระนายจ้าง และเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกันตน ช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์โควิด 19 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 จากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 3 ครอบคลุมผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีอยู่ 11.4 ล้านคน และผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ที่มีอยู่ 1.9 ล้านคน ยกเว้นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ที่เคยลดมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้รับเงินบำนาญ จะไม่ได้รับผลกระทบ จะได้รับอัตราเดิม นอกจากผู้ที่เข้างานช่วงอายุมาก เมื่อออกจากงานอายุ 55 ปี ในช่วงเงินสมทบก็อาจจะลดลงเล็กน้อย เท่าที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน แต่จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar