นายกฯ หารือ รมว.ต่างประเทศมาเลเซีย มุ่งสานต่อ - ขับเคลื่อนความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทุกมิติ .

นายกฯ หารือ รมว.ต่างประเทศมาเลเซีย มุ่งสานต่อ - ขับเคลื่อนความร่วมมือสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทุกมิติ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความ

ดาโตะ ซรี ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รมว.ต่างประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยในวันที่ 10 ส.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสาหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทย – มาเลเซีย จะได้ติดตามพัฒนาการความร่วมมือ เพื่อผลักดันประเด็นที่ยังคั่งค้าง และเสนอแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ

นายกฯ ย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การสร้างงาน - อาชีพ ขณะที่รัฐบาลมาเลเซียมุ่งสานต่อการหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน พร้อมยินดีแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการฝึกทักษะแรงงาน (technical training) เพื่อต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

สำหรับด้านการค้าการลงทุน นายกฯ หวังเดินหน้าความร่วมมือ ลดอุปสรรค และอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568

พร้อมเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของไทยกับมาเลเซีย จะสามารถนำพาทั้งสองประเทศให้เติบโต ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความมั่นคง มีภูมิต้านทานในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :