วางแผนแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ยกระดับ "ค้ามนุษย์" ไทย ขึ้น "เทียร์ 1"

วางแผนแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ยกระดับ "ค้ามนุษย์" ไทย ขึ้น "เทียร์ 1"

อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "NNT ยกระดับ "ค้ามนุษย์" ไทย ขึ้น "เทียร์ 1" ® thainews.prd.go.t สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2564 และกล่าวชื่นชมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ จนทำให้สถานะการค้ามนุษย์ (TIP) ประจำปี 2022 ของไทย ที่รายงานโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ อยู่ในระดับเทียร์ 2 ดีขึ้นกว่าสองปีก่อน และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนสำเร็จเป้าหมาย เลื่อนสถานะสู่ เทียร์1 และขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไปในที่สุด

สำหรับแผนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระยะต่อไป เช่น ยกระดับศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ,เร่งจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม ยกระดับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :