ธนาคารรัฐช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว รวม 6.8 ล้านราย สินเชื่อ 1.35 ล้านล้านบาท

ธนาคารรัฐช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว รวม 6.8 ล้านราย สินเชื่อ 1.35 ล้านล้านบาท

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "NNT A แบงกัรัฐช่วยปชช.-ผู้ประกอบ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 กว่า 6.8 ล้านราย thainews.prd.go.th สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ nnthotnews nnt_thainews"

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาตรการต่างๆ โดยรายงาน ณ วันที่ 30 มิ.ย.65 สถาบันการเงินของรัฐ 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธอส. 2.ธนาคารออมสิน 3. ธ.ก.ส. 4. ธพว. 5. ธสน. และ 6. ธอท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรวม 6.8 ล้านราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 1.35 ล้านล้านบาท

รายละเอียดโครงการความช่วยเหลือ ดังนี้ โครงการสินเชื่อฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ , โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการกู้ยืมเงิน และให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจเมื่อมีศักยภาพในอนาคต , โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ , โครงการให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง และโครงการความช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านทางด่วนแก้หนี้

ทางสมาคมฯให้ความเชื่อมั่นว่า แนวทางการดำเนินงานของสถาบันการเงินของรัฐ ในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงเป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลให้ไว้คือ การลดภาระทางด้านการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และปรับโครงสร้างหนี้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ อีกทั้งพร้อมพิจารณาตรึงอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำให้นานที่สุด หรือหากมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นตาม กนง. เพื่อบริหารต้นทุนการดำเนินงาน ก็จะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า ประชาชน และผู้ประกอบการ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์คะแนนโหวต :