ครม.เห็นชอบโครงการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 บาท และคนละครึ่งเฟส 5 รายละ 800 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มกันยายน-ตุลาคมนี้

ครม.เห็นชอบโครงการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 บาท และคนละครึ่งเฟส 5 รายละ 800 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มกันยายน-ตุลาคมนี้

img-slide

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือ-ลดภาระค่าใช้ครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และล่าสุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเติมเงินช่วยเหลือแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 400 บาท ช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. 2565 และเห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 โดยใช้สิทธิ 2 เดือน วงเงิน 800 บาทต่อคน สามารถใช้ได้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน

โดยทั้ง 2 โครงการ จะเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เศรษฐกิจจะได้ไม่ติดขัด-ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับที่ผ่านมามีการใช้เงินกู้ ในปี 2564 ต่อเนื่องมา 2 ปีกว่าจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย แรงงานประกันสังคม ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ กว่า 45 ล้านคน วงเงินประมาณ 854,000 ล้านบาทรวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจ้างงาน วงเงินประมาณ 280,000 ล้านบาท

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar