สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 25 พ.ย. 64

+  ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาว ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
+   ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.ชุมพร (129 มม.) จ.สุราษฎร์ธานี (97 มม.) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (87 มม.) 
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1 - 2 วันนี้ บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา
+ เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และสุราษฎร์ธานี
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,179 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,607 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
+  ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้น
อ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ย.64 
เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในภาคใต้ บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง และนราธิวาส
เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณ คลองบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ คลองชุมพร อ.เมืองชุมพร คลองหลังสวน อ.หลังสวน คลองสวี อ.สวี จ.ชุมพร คลองอิปัน อ.พระแสง แม่น้ำตาปี อ.เวียงสระ อ.พระแสง อ.พุนพิน และอ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี คลองท่าดี อ.ลานสกา อ.พระพรหม และอ.เมืองนครศรีธรรมราช 
จ.นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อ.สิงหนคร และคลองอู่ตะเภา 
อ.สะเดา จ.สงขลา แม่น้ำปัตตานี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และอ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี แม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก และอ.ตากใบ 
คลองตันหยงมัส อ.ระแงะ อ.เมืองนราธิวาส และอ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากอ่าวเนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุน
ยกตัวสูงกว่าปกติในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 25 พ.ย. 64


คะแนนโหวต :