สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

+ ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สงขลา (55 มม.) จ.ปัตตานี (48 มม.) และ จ.นราธิวาส (41 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 40,406 ล้าน ลบ.ม. (71%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 33,738 ล้าน ลบ.ม. (68%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
     1. จ.ยะลา น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ยะหา และสะเตงนอก รวม 3 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 158 ครัวเรือน
     2. จ.ปัตตานี น้ำท่วมใน อ.โคกโพธิ์ รวม 12 ตำบล ประชาชน
ได้รับผลกระทบ 11,027 ครัวเรือน
    และได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป
+กอนช. ติดตามการดำเนินการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้
ตามประกาศ กอนช. ฉบับที่ 1/2566 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ดังนี้
คาดการณ์แนวโน้มความเสี่ยง วันที่ 9 - 11 ม.ค. 66 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ตอนล่าง 12 - 15 ม.ค. 66 แนวโน้มมีฝนลดลง การคาดการณ์คลื่น 9 - 11 ม.ค. 66 มีความสูง 1.5 - 2 ม. ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน การคาดการณ์น้ำทะเลหนุนสูงที่ปากแม่น้ำปัตตานี
จะหนุนสูงวันที่ 11 ม.ค. 66 และ 24 ม.ค. 66
กรมชลประทาน ดำเนินการลดบานประตูที่เขื่อนปัตตานีและบ้านปรีกี เพื่อผลักน้ำออกทางคลองตุยง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นที่บ้านบริดอ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในบริเวณ จ.ชุมพร และนราธิวาส
ซึ่งมีการก่อสร้างสะพานเบลีย์ใน จ.นราธิวาส คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในวันที่ 11 ม.ค. 66 และในช่วงที่ผ่านมาไม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม และสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อใช้ช่วยเหลือบริเวณ จ.สงขลา นราธิวาส และปัตตานี
กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำภาคใต้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง ประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลางหยุดการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 7.00 น.

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar