สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 ม.ค. 66

+ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อย ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ยะลา (218 มม.) จ.ปัตตานี (175 มม.) และจ.นราธิวาส (158 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 40,519 ล้าน ลบ.ม. (70%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 32,837 ล้าน ลบ.ม. (69%)
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
+ กอนช. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำผ่านศูนย์ฯ ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้
ตามประกาศ กอนช. ฉบับที่ 1/2566 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ภาคใต้ บริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงวันที่ 6 - 11 ม.ค. 66ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ และรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ โดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
• กรมชลประทาน คาดการณ์สถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนปัตตานี พร้อมประสานงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พิจารณาปรับลดการระบายน้ำเขื่อนบางลาง เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่
ท้ายน้ำ
• กรมประชาสัมพันธ์ ชี้แจ้งผลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม และเป็นการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งให้ประชาชนรับทราบ
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้ำในภาคใต้ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างพอเพียงสอดคล้องกับ 10 มาตรการฤดูแล้ง ปี 2565/2566


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 9 ม.ค. 66


คะแนนโหวต :