สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี (71 มม.) จ.อุทัยธานี (61 มม.) และ จ.กำแพงเพชร (47 มม.)
+ น้ำใช้การแหล่งน้ำทุกขนาด 43,657 ล้าน ลบ.ม. (75%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 35,714 ล้าน ลบ.ม. (75%) 
+ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อยู่ในเกณฑ์ปกติทุกสถานี
“พล.อ.ประวิตร” สั่งตั้งศูนย์ส่วนหน้าฯ ภาคใต้ หลังประเมินฝนหนักภาคใต้ช่วง 3 – 5 ธ.ค.นี้
วานนี้ (30 พ.ย. 65) ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการ
น้ำแห่งชาติ (กอนช.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ และประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ ซึ่งได้เน้นย้ำพร้อมมอบหมายให้ สทนช. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ เร่งปฏิบัติการตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว 
ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 3 - 5 ธ.ค.นี้ กอนช.ประเมินว่า บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ตามประกาศ 
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 55/2565 เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง
น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำด้วย
+ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และกองทัพภาคที่ 2 ร่วมดำเนินการกำจัดวัชพืชลอยน้ำในหนองหาร ในระยะเร่งด่วน มีพื้นที่ดำเนินการ 3,500 ไร่ ปริมาณวัชพืชที่กำจัดจำนวน 361,000 ตัน ในส่วนของ กรมชลประทาน ได้พื้นที่รับผิดชอบ 1,755 ไร่ คิดเป็นวัชพืชเป้าหมายดำเนินการ 275,000 ตัน และสนับสนุนรถแบคโฮ จำนวน 15 คัน สามารถใช้กำจัดวัชพืชได้ 198,000 ตัน/เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายใน 2 เดือน


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 1 ธ.ค. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :