รมว.เฮ้ง ส่ง โฆษก เยี่ยมพบปะคนหางาน ติวเข้มภาษา – วัฒนธรรม ก่อนบินไปทำงานเกาหลี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เยี่ยมพบปะให้โอวาทคนหางานที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องพรสราญ 1 โรงแรมเฮือนต้นนุ่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ นำประสบการณ์รายได้กลับมาพัฒนาประเทศ ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่คนไทยต้องการไปทำงานเป็นอันดับต้นๆ ประกอบกับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายมุน ซึง-ฮย็อน ท่านเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง จึงได้มีโอกาสพูดคุยหารือกันถึงประเด็นการเพิ่มโควตาส่งแรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลี ซึ่งจากการหารือในวันนั้นเกาหลีได้เพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลี จากเดิมที่เคยส่งอยู่ที่ปีละ 2,500 คน เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คน คิดเป็นกว่า 600 เปอร์เซ็นต์ และในอนาคตเกาหลียินดีที่จะเพิ่มโควตาให้แรงงานไทยได้เข้าไปทำงานในเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆ จึงถือเป็นข่าวดีของคนไทยที่จะได้มีโอกาสไปทำงานในเกาหลีนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศได้มากขึ้น

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันจึงได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้มาเยี่ยมพบปะให้โอวาทกับคนหางานที่เข้ารับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมเป็นคนหางานที่ได้รับสัญญาจ้างแล้วและอยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงาน โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน จำนวน 400 คน จำนวน 10 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 55 คน อบรมระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน อบรมระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน  - 2 ธันวาคม 2565 เนื้อหาการอบรม อาทิ ความรู้พื้นฐานภาษาเกาหลี การสนทนาในชีวิตประจำวัน ความรู้ทั่วไปวัฒนธรรมเกาหลี ความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ ช่องทางการท้องทุกข์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างให้คนหางานมีความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งการใช้ชีวิตในเกาหลี 

นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า ขอชื่นชมทุกคนที่ได้มีความอดทนและพยายามฝึกฝนทั้งภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานจนผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในเกาหลี และเมื่อเดินทางไปทำงานที่เกาหลีแล้วขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งของมึนเมาและการพนัน รู้จักเก็บออมส่งเงินให้กับครอบครัวที่ประเทศไทยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานมาปรับใช้ต่อยอดองค์ความรู้เมื่อกลับมาประเทศไทย โดยเฉพาะการฝึกฝนภาษาเกาหลี ซึ่งเมื่อครบสัญญาจ้างและเดินทางกลับประเทศไทยแล้วจะช่วยให้หางานทำได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชน ซึ่งหากทุกคนนำไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเอง ครอบครัว และชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนแรงงานไทยที่จะได้เดินทางไปทำงานรุ่นต่อๆ ไปด้วย


image รูปภาพ
รมว.เฮ้ง ส่ง โฆษก เยี่ยมพบปะคนหางาน ติวเข้มภาษา – วัฒนธรรม ก่อนบินไปทำงานเกาหลี

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar