รองนายกรัฐมนตรี มอบโอวาทผู้นำเยาวชนฯแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รองนายกรัฐมนตรี มอบโอวาทผู้นำเยาวชนฯแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผย ไทยให้อิสระกับทุกศาสนา พร้อมขอให้ช่วยเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2565) เยาวชนในโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนและนิสิตนักศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 50 คน เข้าพบและรับโอวาทจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้นำคณะเยาวชนเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้อิสระกับการนับถือศาสนาทุกศาสนาของประชาชนในประเทศได้อย่างเสรี มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก หรือ เลือกปฏิบัติ เพื่อให้ทุกศาสนาเจริญงอกงามได้ตามหลักการของศาสนาอย่างถูกต้อง โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทำให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างคนในชาติแม้จะมีศาสนาต่างกัน โดยในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ทุกปี

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายโครงการที่สำคัญ เช่น การจัดให้มีอาหารกลางวันให้โรงเรียนตาดีกา การจัดเงินค่าตอบแทนผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อให้ปฏิบัติศาสนกิจการเผยแพร่หลักการศาสนาได้โดยกว้างขวาง การส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอาชีพแก่นักเรียนในสถาบันปอเนาะ การจัดให้มีวิทยาลัยผู้นำศาสนา การใช้ผู้นำศาสนาสร้างพลังปราการป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กรเยาวชนและนิสิตนักศึกษามุสลิมกับภารกิจเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์และมนุษยธรรม และส่งเสริมความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อันเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการทำงานเพื่อประโยชน์ของการพัฒนามวลนิสิตนักศึกษา และสังคมต่อไป

สำหรับผู้นำเยาวชนในโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนและนิสิตนักศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เป็นเยาวชนที่ดำเนินงานในองค์กรสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ นำโดย รองประธานสภาดะฮ์วะหฺอิสลามแห่งเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก เลขาธิการใหญ่สภาดะฮ์วะหฺอิสลาม แห่งเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก กรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน องค์การความร่วมมือโลกอิสลาม (OIC) เลขาธิการสหพันธ์องค์กรนักศึกษามุสลิมโลก และผู้นำในองค์กรอื่นๆ


image รูปภาพ
รองนายกรัฐมนตรี มอบโอวาทผู้นำเยาวชนฯแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar