สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 6 ส.ค. 65

+ มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักบริเวณ จ.น่าน (91 มม.) จ.บึงกาฬ (89 มม.) และ จ.ตราด (76 มม.)
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก- ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณจ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ตาก และระยอง
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 46,525 ล้าน ลบ.ม. (57%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,495 ล้าน ลบ.ม. (57%) เฝ้าระวังน้ำน้อย บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) 
+    เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรกรน้ำที่สำคัญดำเนินการในปี 2566-67 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 โครงการขยายความจุอ่างเก็บน้ำลำอีซู ความจุ 14.96 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ปัจจุบันศึกษาและออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่ โดยมีแผนดำเนินการในปี 2567
 โครงการผันน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ระยะที่ 1 (โครงการสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำแควใหญ่ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง) โดยจามารถผันปริมาณน้ำได้ 27.88 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 78,500 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกแบบ และมีแผนดำเนินการในปี 2567
 โครงการจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือประชาชนหมู่บ้านลำสมอ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ 50 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา มีแผนดำเนินการในปี 2567 
 โครงการซ่อมแซมระบบประปาภูเขาฐานตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ช่องสามัคคี พื้นที่ได้รับประโยชน์ 50 ไร่ ประชาชนรับประโยชน์ 40 ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ โดยมีแผนดำเนินการในปี 2567
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินงานทั้ง 4 โครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 43 ล้าน ลบ.ม. และพื้นที่รับประโยชน์ 84,000 ไร่


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 6 ส.ค.  65

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar