ธ.ก.ส. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างปล่อยสินเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์

    ด้วยขณะนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ช่องทาง LINE Account ชื่อ “TheoneonlineBAAC” และเพจ Facebook: ธกส เพื่อนแท้ของทุกการลงทุน แอบอ้างว่าพร้อมให้บริการสินเชื่อสู้ไปด้วยกัน ธ.ก.ส. โดยอนุมัติไว ไม่ต้องใช้คนค้ำ ผ่อนนาน 24 เดือน เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ตรวจเครดิตบูโร และเป็นเงินกู้ถูกกฎหมาย วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ย 0.833% ลดต้นลดดอก รู้ผลภายใน 20 นาที โดยให้ผู้ที่สนใจกรอกข้อมูลส่วนตัวส่งไปใน LINE และให้ทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านทางออนไลน์
3.การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ
    ธ.ก.ส. ขอแจ้งว่า ธ.ก.ส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจปล่อยสินเชื่อออนไลน์ดังกล่าว อีกทั้ง ธ.ก.ส.ไม่มีนโยบายในการปล่อยสินเชื่อบนเพจ LINE Account และเพจ Facebook แต่อย่างใด ดังนั้น สื่อข้อมูลที่ปรากฏจึงเป็นวิธีการที่มิจฉาชีพแอบอ้าง โดยนำโลโก้หรือสัญลักษณ์ ธ.ก.ส. มาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจผิด     จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อบุคคลและบัญชีดังกล่าว หรือเข้าร่วมเด็ดขาด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการเอาผิดทางกฏหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าวต่อไป
4.  ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา 
ธ.ก.ส. มีบริการสินเชื่อที่หลากหลาย ที่พร้อมตอบความต้องการของลูกค้า เช่น สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ซึ่งมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัย COVID – 19 ที่มุ่งเสริมสภาพคล่องและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตร รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ชำระคืนภายใน 3 ปี ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน LINE Official: BAAC Family ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 65 ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์จะมีการนัดหมายทำสัญญาที่ ธ.ก.ส. ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดที่ ธ.ก.ส.  ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
    เกษตรกรได้รับการแจ้งเตือน ระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงบริการทางด้านการเงิน รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร 

6. เบอร์ผู้ประสานงาน 
    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ภายนอก สำนักประชาสัมพันธ์ (สปส.)  ธ.ก.ส. โทร 0 2558 6555ต่อ 6721,6734 และ 6740


image รูปภาพ
ธ.ก.ส. เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างปล่อยสินเชื่อบนสื่อสังคมออนไลน์


คะแนนโหวต :