ศบค. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ 2,387 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,281,494 ราย
หายป่วยแล้ว 2,284,758 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,827 ราย

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,504,929 ราย
หายป่วยแล้ว 4,453,252 ราย
เสียชีวิตสะสม 30,525 ราย
เนื่องจากระบบ MOPH IC อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล
ทำให้ไม่สามารถแสดงผลการฉีดวัคซีนได้
จึงขออนุญาตงดออกรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NNT


image รูปภาพ
ศบค. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ


คะแนนโหวต :