สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 7.00 น.

+ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคใต้ตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
+ ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุดที่ จ.น่าน (75) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (47) และจ.ขอนแก่น (38)
+ แม่น้ำสายหลัก น้ำน้อยถึงปกติ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนแม่น้ำโขง มีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
+ ปริมาณน้ำ แหล่งน้ำทุกขนาด 45,967 ล้าน ลบ.ม. (56%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 40,040 ล้าน ลบ.ม. (56%) เฝ้าระวังน้ำน้อย จำนวน 4 แห่ง บริเวณภาคเหนือ (3 แห่ง) ภาคตะวันตก (1 แห่ง) 
+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1-2 วันนี้ บริเวณ จ.ตาก เชียงใหม่ เชียงราย น่าน กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และระนอง
+ พื้นที่ประประสบอุทกภัย ตั้งแต่ 20-24 พ.ค.65 ในพื้นที่ 8 จ. ได้แก่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี จำนวน 39 อำเภอ 88 ตำบล 335 หมู่บ้าน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ จ.ตาก
+ กอนช. ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในช่วงสัปดาห์นี้
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 24-25 พ.ค. 65 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนในช่วงวันที่ 26-29 พ.ค. 65 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้
กรมชลประทาน กำชับไปยังสำนักงานชลประทานและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด นำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยคำนึงถึง ปริมาณ เวลา ผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสีย ความมั่นคงของอาคารชลประทาน และระเบียบกฎหมายข้อบังคับ เป็นหลัก เชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างสำนักงานชลประทานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมปฏิบัติตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 65 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 พ.ค. 65 เวลา 7.00 น.


คะแนนโหวต :