กรมทางหลวงเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง

กรมทางหลวงเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ย้ำจ่ายค่าผ่านทางช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ        ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ทล. ดำเนินการเรียกเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น และเตือนอย่าหลงเชื่อโอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลให้กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว ในกรณีที่เกี่ยวกับการขอโต้แย้งของประชาชนและแจ้งรายละเอียด      ที่เกี่ยวข้องกับการผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ทล. จะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเท่านั้น จึงขอแจ้งให้ประชาชนโปรดระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อคำแอบอ้างดังกล่าว แนะนำให้ชำระผ่านช่องทางที่ ทล. ได้กำหนดไว้        เช่น ช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถชำระผ่านทางเว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของระบบ M-Flow ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือชำระผ่านทางระบบบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดผ่านทางตู้ ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร    และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) หรือชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคารเพื่อความปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอให้ประชาชนตรวจสอบชื่อบัญชีก่อนทำการชำระ โดยชื่อบัญชีจะต้องไม่เป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคล 
ทั้งนี้ กลุ่มมิจฉาชีพจะพัฒนารูปแบบการหลอกลวงโดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมักหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขหลังบัตรประชาชน เป็นต้น หรือหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีส่วนบุคคลของมิจฉาชีพ ขอให้ประชาชนโปรดระมัดระวังตัว อย่าหลงเชื่อโดยง่าย หากไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่แนะนำให้โทรสอบถามไปยังหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง ทล. ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ ทล. โปรดแจ้งสายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


image รูปภาพ
กรมทางหลวงเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้าง


คะแนนโหวต :