คุณภาพอากาศ วันนี้ (9 พ.ค.65)

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ วันนี้ (9 พ.ค.65) เวลา 07.00 น. สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากทุกภาค

ติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #มลพิษทางอากาศ #ฝุ่นpm25 #ฝุ่นละออง


image รูปภาพ
คุณภาพอากาศ วันนี้ (9 พ.ค.65)


คะแนนโหวต :