รมว.มหาดไทย สั่งการ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

รมว.มหาดไทย สั่งการ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมติดตามและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่มในหมู่บ้าน ชุมชน รายการเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย กำหนดจุด พื้นที่ปลอดภัย แผนรองรับการอพยพประชาชน สถานที่จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่องทางการสื่อสาร และการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ 

พร้อมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง เมื่อมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ให้แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละระดับ เตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนผชิญเหตุอุทกภัยตลอด 24 ชั่วโมง 

หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัย ติดต่อขอรับความช่วยเหลือทุกด้านผ่านสายด่วนสาธารณภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #มหาดไทย #อุทกภัย #สาธารณภัย


image รูปภาพ
รมว.มหาดไทย สั่งการ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อม รับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar