สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 13 ม.ค. 65

+ ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลดลงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (16 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (8 มม.) และ จ.สระแก้ว (6 มม.)
 + เฝ้าระวังน้ำทะเลยกตัวสูงบริเวณอ่าวไทย ทำให้น้ำทะเลซัดฝั่งเข้าท่วมพื้นที่ชายทะเล เนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย บริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี มีน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้น 0.3-0.6 ม.
+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 36,194 ล้าน ลบ.ม. (62%) ขนาดใหญ่ 29,089 ล้าน ลบ.ม. (61%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และ สิริกิติ์)
+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง เฝ้าระวังค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในแม่น้ำเจ้าพระยา 
+                 รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้งปี 2564/2565 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 โดย กอนช. ได้ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 กรมชลประทาน ดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 46 ล้าน ลบ.ม. และมีพื้นที่รับประโยชน์ 22,100 ไร่ ในพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ทุ่งช้าง และ อ.เชียงกลาง
 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภค-บริโภคและน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ดังนี้
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ 300 ไร่ ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
- โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 60 ไร่ อ.บ้านหมี่ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ และ อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์


image รูปภาพ
สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 13 ม.ค. 65


คะแนนโหวต :