ปภ.แนะรู้ทันลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

หมอกควันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ปภ.แนะรู้ทันลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน

สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM


image รูปภาพ
ปภ.แนะรู้ทันลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน


คะแนนโหวต :