สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจรองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย

   

( 9 ต.ค.64) นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะ เตรียมความพร้อมทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ในการการถ่ายทอดเสียง ผ่านคลื่นความถี่ 93.25 MHz ตลอดจนทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ในการรายงานสด ผ่านทาง NBT2HD และ NBT North หมายเลข 11 ในภารกิจนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้ง 2 จังหวัด

#น้ำท่วมอุทัยธานี #น้ำท่วมนครสวรรค์ #น้ำท่วม #รองนายกวิษณุคะแนนโหวต :