EP.5 รู้สู้ได้ วัคซีนโควิดกันตาย แต่ไม่กันติด

จริงไม่จริง  วัคซีนกันตาย แต่ไม่ได้กันติด 

ประสิทธิภาพของวัคซีนแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ
1️⃣ ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของวัคซีน
2️⃣ ป้องกันไม่ให้อาการหนัก หรือเสียชีวิต

ทำไม  ฉีด 2 เข็ม แล้วยังติดอยู่
➡ วัคซีนเชื้อตายหลังฉีดไป 2 เข็ม 2 เดือนแรก ประสิทธิภาพค่อยข้างดี แต่หลังจากนั้นประสิทธิภาพเริ่มลดลงและติดได้มากขึ้น 

 ถ้าติดแล้ว แต่ได้รับวัคซีนจะมีโอกาสเป็นหนักหรือไม่ ?
➡ ประสิทธิภาพของวัคซีนช่วยป้องกันการติดลดลง และช่วยป้องกันอาการหนักได้

 วิธีป้องกันที่ปลอดภัยที่สุด คือ 
➡ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
➡ เว้นระยะห่าง 1 -2 เมตร
➡ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป

คลิปนี้ชัวร์แน่ แชร์ ได้ 

#รู้สู้ได้  #ชัวร์แน่แชร์ได้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1LHbB0qgFAtuWApFnUBWNM5jaS98XVVSL?usp=sharing


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :