สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ video conference

 

วันนี้ (3 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สปข.4 นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ video conference เพื่อสื่อสารนโยบาย, ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันคะแนนโหวต :